Chân Long Giáng Thế Chân Long Giáng Thế
9/10 1911 bài đánh giá

Trang chủ > Tân thủ > Đăng nhập

Đăng nhập

 

Sau khi chọn máy chủ, các bạn cần đăng nhập để vào được trong server game

 

 
 

Đánh chính xác Tài khoản và Mật khẩu các bạn vừa đăng ký và ấn Đăng Nhập.