Chân Long Giáng Thế
Tỷ lệ quy đổi: 1 Xu = 100 VNĐ
Số Xu nạp có thể được cộng dồn. Ví dụ bạn nạp 100 Xu và đạt VIP 1, sau đó bạn muốn lên VIP 5 thì bạn chỉ cần nạp thêm 4900 Xu.
VIP 00

VIP 0:

Chiêu Tài Thần Phù 1 lần

Có thể Luyện Tăng Cường

Mua Thể Lực 1 lần mỗi ngày

Mua Tiên Lộ 3 lần mỗi ngày

Đổi vận trong Cát Tinh Cao Chiếu

Nhận thưởng khi hoàn thành 5, 10, 15 lần Nhiệm Vụ Hàng Ngày

VIP 00

VIP 1: Nạp 100 Xu

Chiêu Tài Thần Phù 3 lần mỗi ngày

Mua số lần thách đấu tại Võ Đài

Liệp Mệnh có thể Triệu Hồi Trương Đạo Lăng 1 lần

Thành Viên Bang có thể dâng Tô Hợp Hương nhận chúc phúc và danh vọng

Bái Quan Công có thể dâng Tô Hợp Hương nhận chúc phúc và danh vọng

Tăng cường chế tạo Hỷ Hảo Phẩm tại Bách Luyện Hồ

VIP 00

VIP 2: Nạp 500 Xu

Bao gồm tất cả chức năng của VIP 1

Liệp Mệnh có thể triệu hồi Trương Đạo Lăng 2 lần mỗi ngày

Chiêu Tài Thần Phù 5 lần mỗi ngày

Thời gian luyện công kéo dài 24 tiếng

Thành viên Bang Hội có thể dâng Thiên Mộc Hương nhận chúc phúc và danh vọng

Bái Quan Công có thể dâng Thiên Mộc Hương nhận chúc phúc và danh vọng

VIP 00

VIP 3: Nạp 1000 Xu

Bao gồm tất cả chức năng của VIP 2

Có thể huấn luyện Bạch Kim

Chiêu Tài Thần Phù 7 lần mỗi ngày

Có thể Tự động trong Quần Anh Chiến

Liệp Mệnh có thể triệu hồi Trương Đạo Lăng 5 lần mỗi ngày

Có thể hiển thị Đồng Đội theo sau

Làm mới Thương Nhân Thần Bí

Sử dụng Dục Hỏa Trùng Sinh 5 lần trong BOSS chiến, nhận thêm lực chiến đấu.

Sử dụng Xu cổ vũ trong BOSS chiến và Quần Anh Chiến

Làm mới Phụ Bản Tinh Anh 1 lần

Có thể dùng xu làm mới tại Lục Đạo Luân Hồi

Mua Tiên Lộ 18 lần

Thêm lựa chọn nhận Linh Thạch

VIP 00

VIP 4: Nạp 2000 Xu

Bao gồm tất cả chức năng của VIP 3

Mua Thể Lực 5 lần mỗi ngày

Chiêu Tài Thần Phù 9 lần mỗi ngày

Liệp Mệnh có thể triệu hồi Trương Đạo Lăng 10 lần mỗi ngày

Có thể lập tức chế tạo Đơn Dược và Vật Phẩm

Có thể Tăng tốc hoặc lập tức về đích trong Thỉnh Kinh

Cổ vũ hộ tống Thỉnh Kinh tăng HP và lực chiến đấu

Có thể triệu Đường Tăng thỉnh kinh

Nâng cấp đất trong Dược Viên

VIP 00

VIP 5: Nạp 5.000 Xu

Bao gồm tất cả chức năng của VIP 4

Làm mới lên cấp cây cao nhất tại Dược Viên

Chiêu Tài Thần Phù 30 lần mỗi ngày

Có chức năng tự động Liệp Mệnh

Có thể Triệu Hồi Trương Đạo Lăng 30 lần mỗi ngày

Huấn luyện cấp độ Kim Cương

Trực tiếp sử dụng Đơn Dược Nhất phẩm đến Ngũ phẩm

Tẩy hàng loạt trong Phong Linh

Có tăng cường Truyền cho Đồng Đội

Làm mới Phụ Bản Tinh Anh 2 lần

Ủy thác tham gia hoạt động

Có thể Triệu Hồi Như Lai

VIP 00

VIP 6: Nạp 10.000 Xu

Bao gồm tất cả chức năng của VIP 5

Có thể mua Thể Lực 15 lần mỗi ngày

Có thể Chiêu Tài Thần Phù hàng loạt

Huấn luyện cấp Chí Tôn

Trồng hàng loạt tại Dược Viên

Nhận thưởng khi hoàn thành 30, 50, 100 lần Nhiệm Vụ Hàng Ngày

VIP 00

VIP 7: Nạp 20.000 Xu

Bao gồm tất cả chức năng của VIP 6

Chiêu Tài Thần Phù 50 lần mỗi ngày

Có thể tự động sử dụng Chiêu Tài Thần Phù

Có thể tự mua Thể Lực khi quét phụ bản

Có thể Trực tiếp sử dụng Đơn Dược Lục Phẩm

VIP 00

VIP 8: Nạp 50.000 Xu

Bao gồm tất cả chức năng của VIP 7

Có thể mua Thể Lực 25 lần mỗi ngày

VIP 00

VIP 9: Nạp 100.000 Xu

Bao gồm tất cả chức năng của VIP 8

Có thể Chiêu Tài Thần Phù 100 lần mỗi ngày

VIP 00

VIP 10: Nạp 200.000 Xu

Bao gồm tất cả chức năng của VIP 9

Có thể Chiêu Tài Thần Phù 200 lần mỗi ngày

Có thể tự động đổi vận Cát Tinh Cao Chiếu

Nhận thưởng khi hoàn thành 150, 200, 250 lần Nhiệm Vụ Hàng Ngày

VIP 00

VIP 11: Nạp 500.000 Xu

Bao gồm tất cả chức năng của VIP 10

Chiêu Tài Thần Phù 300 lần mỗi ngày

VIP 00

VIP 12: Nạp 1.000.000 Xu

12 Bao gồm tất cả chức năng của VIP 11

Chiêu Tài Thần Phù 600 lần mỗi ngày

Bản quyền thuộc về Guanghuan, SGame phát hành độc quyền tại Việt Nam
SGame | Tầng 15, tòa nhà Hapulico Center Building ( tòa 24 tầng) - Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Email hỗ trợ: hotro@sgame.vn | Hotline: (+84 04) 66 641 325